Wie zit er achter Within the Family?

Mijn naam is Corinne van de Hoef. In 2013 heb ik een hulpverlenende instantie opgezet met de naam Within the Family.

Nadat ik vijftien jaar in de jeugdhulp had gewerkt trok ik de conclusie dat ik iets miste. Ik was te vaak niet tevreden met het resultaat. Vanwege protocollen en beperkte mogelijkheden kon of mocht ik niet alles omvattend werken. Ik wil graag een vorm van hulpverlening bieden waarbij blijvend resultaat wordt bereikt. Ik wil dat een gezin uiteindelijk weer zelfredzaam is, er geen wachttijden zijn en waar systemisch (het gehele gezin en omgeving) wordt gewerkt, geholpen en hersteld. Voorkomen dat deze gezinnen of jeugdigen na afloop van een traject weer opnieuw in de wachtkamer zitten – vanwege terugval- is echter ook belangrijk, het bieden van preventieve nazorg kan dit voorkomen. Met het idee ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’ ben ik als zelfstandige aan de slag gegaan. Ik heb een eigen team samengesteld van vakspecialisten die wel alles omvattend kunnen werken. We bieden een compleet traject; verschillende vormen van begeleiding, behandeling of therapie en dit alles binnen één instantie en zonder wachtlijst. Een succes, inmiddels werken wij als interventieteam met veel verschillende instanties samen, dit zorgt voor korte lijnen en snelle trajecten. Het succes zit hem in onze onderscheidende werkwijze en de passie en betrokkenheid waarmee alle mensen binnen ons interventieteam in het werkveld zitten.

Wat doet Within the Family?

Wij bieden interventies aan jeugd en gezinnen met uiteenlopende problematiek. Wij werken vanuit de gedachte dat er in elk mens een bereidheid zit om te ontwikkelen niemand wil stilstaan. Soms raakt, door uiteenlopende omstandigheden, deze bereidheid zoek. Wanneer deze bereidheid verloren is gegaan betekent dit dat er diepe problematiek zit en er vaak een complexe situatie is ontstaan, de mens verliest niet zo snel zijn bereidheid om vooruit te komen. Er is dan ook tijd nodig om de cliënt te motiveren en deze bereidheid terug te vinden. Het probleem is echter dat hiervoor vaak geen tijd wordt genomen en in veel trajecten te weinig wordt geïnvesteerd waardoor automatisering of inzicht verschaffen moeizamer verloopt. Wij gaan samen met onze cliënten op zoek naar eigen kracht, vanuit die kracht gaan wij aan de slag en wordt er gewerkt aan herstel en vooruitgang.

Hoe doen we dat?

Er kunnen veel problemen spelen, hoe ga je hiermee om? Dit is een belangrijke vraag. Hoe leer je om te gaan met problematiek? Ons uitgangspunt is dat bewustwording en inzicht in problematiek bijdraagt aan acceptatie en vooruitgang . Dan is er voor mensen met problematiek net zoveel mogelijk als voor mensen zonder problematiek. Alleen zal het pad naar deze mogelijkheden anders verlopen. Daarom helpen wij de cliënt met het ontwikkelen of ontdekken van een eigen, unieke identiteit. Wanneer men bewust is van zichzelf, inzicht heeft in zichzelf en heeft geleerd om geen problemen maar oplossingen te zien, ontstaan er mogelijkheden.